Managementplan in de maak!

8 december 2015

IMG_7011 (2)

Op 4 februari en 11 februari 2016 wordt met betrokken overheden en eigenaren, exploitanten en andere betrokkenen van de NHW een vervolg gemaakt met het ontwikkelen van het Managementplan.

Doel van de bijeenkomsten is de maatregelen, rollen, taken en financiën voor de verschillende onderwerpen nader te bepalen. Tijdens eerdere bijeenkomsten is informatie opgehaald met betrekking tot acht thema’s voor het Managementplan. De onderwerpen waren uiteenlopend. Is er al een marketingstrategie voor de NHW? Hoeveel buitenlandse toeristen komen er op een UNESCO Werelderfgoed af? En is daar voldoende parkeercapaciteit voor? Maar het gaat ook bijvoorbeeld over hoe het beheer geregeld wordt. Wat zijn de afspraken over planologische ontwikkelingen en hoe zit het met draagvlak voor de NHW?  Dit zijn maar een paar voorbeelden van de kansen en knelpunten die per thema zijn opgehaald in de eerdere bijeenkomsten. Klik hier voor het hele overzicht.