Caroline neemt afscheid als projectleider UNESCO

1 februari 2018

Caroline Bugter

Caroline Bugter neemt afscheid als projectleider UNESCO. Zij is zeven jaar betrokken geweest bij de UNESCO nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarvan vier jaar als projectleider. Zij heeft samen met haar team een sterk en gedegen nominatiedossier opgeleverd en een grote betrokkenheid gecreëerd bij alle partners.

Het extra jaar dat nu nodig is om de nominatie te vervolmaken heeft Caroline doen besluiten om het stokje door te geven. Wij danken Caroline voor haar geweldige inzet! Het Linieteam heeft op maandag 22 januari in stijl afscheid van Caroline genomen met een bezoek aan het Woudagemaal.

Nieuwe projectleiders

Sandra Hogenbirk wordt de projectleider voor het deel de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zij krijgt daarbij versterking van Rein Kruk voor de Stelling van Amsterdam. Samen hebben zij de opdracht om dit jaar het nominatie dossier in de nieuwe vorm te vervolmaken. Welkom Sandra en Rein en we wensen jullie veel succes met deze uitdagende klus.

Sandra Hogenbirk Rein Kruk

Sandra Hogenbirk                       Rein Kruk