Pact Ruigenhoek

Partners Pact van Ruigenhoek zetten ambities om in acties

16 november 2017

Op 15 november ondertekenden 14 publieke en private partners het Pact van Ruigenhoek. Zij spraken af[...]

V6 en de verhalen over de waterlinie

6 november 2017

Het tot leven brengen van de verhalen over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam[...]

Eiland van Schalkwijk: casus in Utrecht lab

6 november 2017

Het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie staat niet op zichzelf. In het omliggende[...]

Samen werken aan het toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek

6 november 2017

In 5 aandachtsgebieden werken de pact partners op integrale en gebiedsgerichte wijze samen met[...]

Nieuwe Hollandse Waterlinie in tv-programma ‘Nederland Heeft Het!’

6 november 2017

Rond het thema ‘Marketing en toerisme’ werken Marketing Utrecht en Stichting Liniebreed Ondernemen[...]

Denkkracht van het LET

6 november 2017

Het Linie Expert Team (LET) is een multidisciplinaire denktank die liniebreed meedenkt over casussen[...]

Frisse blik op recreatie in het linielandschap

6 november 2017

De pactpartners kregen de gelegenheid om de denkkracht te benutten van derdejaars studenten Kunst en[...]

Linie en Stelling zichtbaar en beleefbaar

6 november 2017

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam (SvA) brengen op een unieke manier de[...]

Brouwerij fort Everdingen opent deuren voor publiek

12 oktober 2017

Op 13 oktober opent de eerste fortbrouwerij haar deuren voor het publiek. Duits&Lauret is[...]