Nieuwsoverzicht

Werelderfgoed-experts onder de indruk van Nieuwe Hollandse Waterlinie

10 november 2017

Begin september hebben Werelderfgoed-experts Christopher Young en Bénédicte Selfslagh een 3 daags[...]

Kenniscentrum Waterlinies van start

10 november 2017

Het nieuwe Kenniscentrum Waterlinies wordt een samenwerkingsvorm tussen het bestaande[...]

Fort Honswijk decor van YouTube hit ‘Jachtseizoen’

7 november 2017

Fort Honswijk was op 4 november het decor van de YouTube serie 'Jachtseizoen'. In deze aflevering[...]

V6 en de verhalen over de waterlinie

6 november 2017

Het tot leven brengen van de verhalen over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam[...]

Eiland van Schalkwijk: casus in Utrecht lab

6 november 2017

Het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie staat niet op zichzelf. In het omliggende[...]

Samen werken aan het toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek

6 november 2017

In 5 aandachtsgebieden werken de pact partners op integrale en gebiedsgerichte wijze samen met[...]

Nieuwe Hollandse Waterlinie in tv-programma ‘Nederland Heeft Het!’

6 november 2017

Rond het thema ‘Marketing en toerisme’ werken Marketing Utrecht en Stichting Liniebreed Ondernemen[...]

Denkkracht van het LET

6 november 2017

Het Linie Expert Team (LET) is een multidisciplinaire denktank die liniebreed meedenkt over casussen[...]

Frisse blik op recreatie in het linielandschap

6 november 2017

De pactpartners kregen de gelegenheid om de denkkracht te benutten van derdejaars studenten Kunst en[...]

Copyright 2020 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht