Denkkracht van het LET

6 november 2017

Het Linie Expert Team (LET) is een multidisciplinaire denktank die liniebreed meedenkt over casussen en complexe vraagstukken rond fortontwikkelingen of bredere gebiedsontwikkelingen en thema’s als duurzaamheid, bouw, cultuurhistorie, natuur, financiën en hospitality.

Het team helpt processen op te starten, te versnellen of los te trekken. Hiertoe geven 16 experts met acht verschillende disciplines een advies over een probleem van ondernemer, eigenaar, gemeente of waterschap. Het LET adviseerde het afgelopen jaar onder meer over de Overeindse Batterijen, de warmtevoorziening op fort Nigtevecht en het ontwikkelingsconcept van fort Maarsseveen. Provincie Utrecht draagt zorg voor de kennisdeling vanuit het LET, zodat alle liniepartners hiervan profiteren. Het LET is ook actief voor de Stelling van Amsterdam en het team buigt zich ook over vraagstukken die ander cultureel erfgoed betreffen.

Bekijk de video over het LET.