Diefdijklinie genomineerd voor Waterinnovatieprijs

10 november 2016

diefdijklinie

 

 

 

 

De Diefdijklinie is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs. De insteek is de integrale aanpak en de samenwerking met verschillende partijen, waaronder omwonenden, overheden en aannemers.

De Diefdijklinie is door Waterschap Rivierenland, in samenwerking met vele organisaties en omwonenden, versterkt. In de loop van jaren was de dijk verzwakt. Daarom zijn kwelschermen, damwanden en bermen aangelegd. Tegelijk met de dijkversterking zijn batterijen, groepsschuilplaatsen en loopgraven van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in ere hersteld, gereconstrueerd en toegankelijk gemaakt. Juist deze combinatie maakte het werk aan de Diefdijklinie uniek.

Stemmen

Je kunt stemmen tot en met 14 november op de website Waterinnovatieprijs . De prijs wordt op 17 november uitgereikt.