Concept Managementplan gereed

20 juni 2016

20160204_150742

Het eerste concept van het managementplan is gereed en is vrijgegeven ter consultatie aan alle partners.

Het doel van de consultatie is alle betrokken partners mee te nemen in het proces van het managementplan. Zij krijgen de gelegenheid op het concept te reageren, op onderdelen aan te vullen, aan te scherpen en vragen te stellen. Het is een ambtelijke consultatie ronde, op basis waarvan het managementplan definitief wordt gemaakt. Bijkomend doel is begrip en draagvlak bij de betrokken partners te krijgen voor het UNESCO proces.

Betrokken partijen

Het managementplan wordt ter consultatie vrijgegeven aan alle betrokken partijen die aan de managementplan bijeenkomsten in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben deelgenomen. Dat zijn ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen, eigenaren, exploitanten en andere betrokkenen.

Bestuurlijke afstemming

Na de zomer worden de reacties verwerkt en wordt het definitieve managementplan gemaakt. Dit najaar vindt bestuurlijke afstemming en toetsing plaats via een consultatieronde langs gemeenten, provincies en andere betrokken partijen. Het uiteindelijke besluitvormingsproces in Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vindt tussen maart-mei van 2017 plaats.

Reageren

Heeft u vragen over het concept managementplan dan kunt u mailen naar info-nhw@provincie-utrecht.nl