Energietransitie in de Waterlinie

23 april 2019

Voorkant rapport Energietransitie en Cultureel Erfgoed

De Liniecommissie is op hoofdlijnen akkoord gegaan met de conclusies uit het rapport ‘Energietransitie en Cultureel Erfgoed NHW en SvA’. In het rapport wordt een visie gegeven hoe om te gaan met de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie in beide linies. Dit onderzoek is in opdracht van het Linieteam Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Programmabureau Stelling van Amsterdam door Posad, in samenwerking met Generation.Energy en Land-ID, uitgevoerd.

Impact energietransitie

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Die transitie heeft onvermijdelijk grote impact op het Nederlandse landschap. Dit betekent ook wat voor de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Nieuwe Waterlinie als respectievelijk huidig en mogelijk toekomstig UNESCO Werelderfgoed.

Ruimtelijk beleid

De adviezen in het rapport zullen gebruikt worden bij het formuleren van nieuwe ruimtelijke regels in de komende provinciale omgevingsverordeningen en gemeentelijke omgevingsplannen ten aanzien van hernieuwbare energie. In het rapport is geen rekening gehouden met het huidig ruimtelijk beleid van de betrokken linieprovincies. Het huidig beleid is tot die tijd nog het geldend beleid voor de verschillende vormen van energietransitie in de Waterlinies.

Bekijk het Rapport Energietransitie en Cultureel Erfgoed NHW en SvA