Erfgoed en duurzame energiewinning versterken elkaar

29 juni 2017

Fort Pannerden

Duurzame energiewinning kan een bondgenoot zijn voor het versterken van erfgoed. Deze conclusie is onlangs gepresenteerd in het rapport ‘Energielinie’. In het rapport staan aanbevelingen voor inpassing van duurzame energiewinning in de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een consortium onder leiding van H+N+S Landschapsarchitecten onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor inpassing van duurzame energiewinning in de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In vervolg op dit onderzoek wordt gewerkt aan een concrete verduurzamingsslag binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit onderzoek richt zich specifiek op Fort Pannerden, dat de komende jaren met een energie-intensief programma aan de slag gaat.

Lees meer over het onderzoek.