Gebiedsanalyse Laagraven vastgesteld

26 oktober 2020

Pony in de wei bij een groepsschuilplaats uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben de gebiedsanalyse Laagraven vastgesteld. De analyse maakt de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in dit gebied duidelijk.

Het gaat om het historische militaire erfgoed, zoals forten, sluizen en kazematten, waarmee rekening moet worden gehouden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Aanleiding voor het opstellen van gebiedsanalyses is de UNESCO-nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam, samen straks de Hollandse Waterlinies.

Eerste analyse in een serie

De gebiedsanalyse Laagraven is de eerste in een serie van gebiedsanalyses voor de Hollandse Waterlinies. Op basis van deze aanpak worden de komende tijd ook gebiedsanalyses uitgevoerd voor de hoog-dynamische gebieden in de Hollandse Waterlinies.