Gebiedsanalyses Hollandse Waterlinies

6 april 2021


Voor drie hoog-dynamische gebieden in de Hollandse Waterlinies worden in 2021 gebiedsanalyses uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van de pilot gebiedsanalyses in Laagraven die in 2020 is afgerond en vastgesteld.

Kernkwaliteiten

In de gebiedsanalyses wordt per gebied beschreven wat de kernkwaliteiten zijn die de uitzonderlijke universele waarde van de Hollandse Waterlinies bepalen en hoe hiermee om te gaan. Dit als afwegingskader voor ruimtelijke plannen, enerzijds ter bescherming en anderzijds voor het benutten van de kansen die de waterlinies bieden.

Planning

In de provincies Utrecht en Noord-Holland wordt gewerkt aan gebiedsanalyses in de gebieden Utrecht Oost, Vestingdriehoek Muiden/Naarden,/Weesp en het westelijke deel van de Stelling van Amsterdam.

Bovengenoemde gebiedsanalyses worden in de zomer van 2021 in concept afgerond. Daarna worden ook voor de andere regio’s binnen de Hollandse Waterlinies gebiedsanalyses opgesteld. Uiterlijk eind 2022 is dit traject helemaal afgerond.

Meer informatie over de gebiedsanalyses voor de provincie Utrecht vindt u hier en per mail via nhw.sva@provincie-utrecht.nl. Voor provincie Noord-Holland is dit via brummelhuise@noord-holland.nl.