Gedeputeerde Staten stemmen in met begrenzing

6 december 2016

begrenzing

De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant hebben ingestemd met de methode waarop de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als toekomstig werelderfgoed begrensd gaat worden. GS Noord-Holland gaat hier in december over besluiten.

Het uitgangspunt is dat alle delen die beoordeeld zijn als ‘van uitzonderlijke universele waarde’ genomineerd worden voor de werelderfgoedstatus.

Begrenzing

De begrenzing geeft aan welke gebieden, structuren en elementen onderdeel uit gaan maken van het werelderfgoed. Dit gebied krijgt bij aanwijzing de UNESCO werelderfgoedstatus en is het gebied waarvoor de samenwerkende provincies de verantwoordelijkheid als siteholder nemen.

De Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het advies van de Liniecommissie om de inundatiekommen van de NHW volledig mee te nemen en geen bufferzone toe te voegen. De inundatiegebieden zijn een essentieel kenmerk van de NHW. Door deze mee te nemen ontstaat voor alle betrokken partijen een herkenbare grens. De bestaande beschermingsregimes rondom de NHW stellen aan ruimtelijke ontwikkelingen zodanige eisen dat behoud van het erfgoed daarmee geborgd is volgens de richtlijnen van UNESCO.

Detaillering

Tot medio februari vinden gesprekken plaatst per gemeente om de begrenzing op detail niveau te bespreken. In het voorjaar van 2017 wordt de gedetailleerde begrenzing vastgesteld als onderdeel van het in te dienen nominatiedossier.