Gedeputeerde Staten stemmen in met Nominatiedossier

29 juni 2017

Tijdschema nominatieproces UNESCO

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant hebben alle vier ingestemd met het opgestelde nominatiedossier voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

In het nominatiedossier staat beschreven wat de Nieuwe Hollandse Waterlinie uniek maakt en waarom de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt voorgedragen voor de UNESCO-Werelderfgoedstatus als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Met de besluitvorming in de colleges staat de hoofdlijn van het dossier. De komende maanden wordt gewerkt aan het vervolmaking van de redactie en kunnen nog inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht. Verder zal er naar aanleiding van het ICOMOS advies over de grensaanpassing van de Stelling van Amsterdam opnieuw gekeken worden naar onze argumentatie van de begrenzing van het erfgoed.

Het Rijk dient begin 2018 het opgestelde nominatiedossier namens Nederland in bij UNESCO in Parijs. Daarna volgt een internationale beoordeling en in juni 2019 wordt bekend of de Nieuwe Hollandse Waterlinie daadwerkelijk het UNESCO label mag dragen.

Werelderfgoedstatus

De status van werelderfgoed dient vooral als middel om dit unieke erfgoed in zijn geheel te behouden, beschermen en te ontwikkelen. Maar ook biedt het nieuw perspectief voor eigenaren, ondernemers en overheden. Door de status neemt de bekendheid en aantrekkelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe. Deze status stelt daarmee meer (inter)nationale bezoekers en hogere inkomsten uit recreatie en toerisme in het vooruitzicht.