Groot maatschappelijk draagvlak voor UNESCO-nominatie

21 april 2017

Loopbrug bij fort Vechten

Meer partijen steunen de UNESCO-nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het aantal partijen dat de online steunbetuiging​ heeft ondertekend, groeit gestaag. Deze partijen hebben gemeen dat zij zich inzetten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te behouden en toegankelijk te maken voor het publiek.

Veel musea en rondleidersorganisaties hebben de steunbetuiging al ondertekend. Joke Keijmel, rondleidster bij het Gilde Utrecht: “De werelderfgoedstatus is een bevestiging van het feit dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie uniek is. Wij vinden het als gidsen leuk om ons in de Linie te verdiepen en om dit de delen met bezoekers. Door het UNESCO-keurmerk zullen nog meer mensen kennis nemen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.”

Stimulans voor ondernemers

De werelderfgoedstatus is ook een stimulans zijn voor alle ondernemers die vanuit een van de vele forten opereren. Juke van Niekerk van Stichting Liniebreed Ondernemen onderschrijft dit: “UNESCO is een kapstok kan voor ondernemers om nieuwe klanten te trekken.” Daarnaast zorgt een UNESCO-status voor een groter internationaal draagvlak. Matthijs Kortlever van het Waterliniemuseum: “We merken nu al dat we veel internationale gasten ontvangen, maar als werelderfgoed kunnen we nog meer mensen bereiken. De werelderfgoedstatus spreekt bij veel internationale bezoekers tot de verbeelding en kan hun triggeren om lang te komen.”