Hollandse Waterlinie gaat voor UNESCO

1 september 2015

UNESCO

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst van werelderfgoed van UNESCO. UNESCO bepaalt of dit grootste rijksmonument van Nederland in 2019 de werelderfgoedstatus krijgt.

Als het lukt om de UNESCO-status te bemachtigen, beschikt Nederland over een monument van wereldformaat. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is immers uniek in de wereld. Samen met de Stelling van Amsterdam vormt zij een bijzondere verdedigingslinie van Nederland in oorlogstijd. De werelderfgoedstatus is belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling van de forten en waterwerken voor het toerisme.

2019
In 2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de werelderfgoedlijst te staan. De Stelling van Amsterdam heeft al vanaf 1996 de status van UNESCO. Nederland is druk bezig om die status uit te breiden met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Januari 2018 overhandigt de minister van OCW alle informatie aan de UNESCO in Parijs. In 2019 volgt de uitslag.

Aanpak
Een projectteam werkt al ruim tien jaar aan de renovatie en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Afgelopen jaren is meer dan 120 miljoen euro geïnvesteerd. De forten en vestingsteden zijn aangepakt, bunkers hersteld en recreatievoorzieningen gecreëerd. Oktober 2015 opent het Nationale Waterliniemuseum in het Fort bij Vechten haar deuren, dit draagt bij aan de zichtbaarheid van de linie voor groot publiek. Toegankelijkheid is een belangrijk criterium van Unesco.