Hollandse Waterlinie: nieuwe bron van duurzame energie

10 maart 2017

Fort Rijnauwen

Een datacenter in Fort Rijnauwen, teelt van biomassa, en nieuwe energienetwerken langs de aanvoerroutes van watersystemen. Als het aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ligt, krijgen de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en nieuwe rol als energiebron- en buffer.

In een artikel ik vakblad ROm van auteur Jaco Boer wordt uitgebreid gerapporteerd over de potentiële nieuwe functie van erfgoed in onze energietransitie.

Lees meer in het artikel Hollandse Waterlinie nieuwe bron van duurzame energie (Stadszaken 05-07-2017)