Hollandse Waterlinies 1 jaar UNESCO Werelderfgoed

6 juli 2022

Fort Pampus

Het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies is bijna jarig. Op 26 juli 2021 kwam eindelijk na een lang nominatietraject het verlossende woord van UNESCO en werd besloten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe te voegen aan het al bestaande UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Samen vormen ze nu het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Het groots vieren van deze mijlpaal is door Covid-19 niet gelukt. Wel is hier op vele kleinere manieren aandacht aan besteed. Op en rond 26 juli dit jaar zal vanuit het sitebureau via sociale media aandacht besteed worden aan de 1e verjaardag van UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Alle partners roepen we op om dat ook te doen. Afgelopen jaar zijn er door de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant verschillende stappen gezet om als één organisatie samen te werken en naar buiten te treden. Hieronder een korte opsomming en een vooruitblik.

Oprichting gemeenschappelijk orgaan

Op 24 maart is het gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies opgericht en op 2 juni zijn daarin nog vervolg stappen gezet. Het gemeenschappelijk orgaan is bestuurlijk verantwoordelijk voor de coördinatie van de bescherming en het uitdragen van de werelderfgoedwaarde van de werelderfgoedsite Hollandse Waterlinies.

Eenduidige bescherming

Na het vaststellen van de adviezen over de harmonisatie van de bescherming van de Hollandse Waterlinies door het gemeenschappelijk orgaan op 24 maart, zijn de provincies dit verder gaan implementeren.

Nieuwe huisstijl en middelen

Er was al een beeldmerk voor de Hollandse Waterlinies. Afgelopen jaar is dit uitgewerkt in een huisstijl en zijn de eerste middelen gemaakt. Op alle publiekslocaties in de Hollandse Waterlinies liggen de nieuwe Z-cards en ook bij veel VVV’s en toeristische informatie punten. Per regio zijn er banners gemaakt voor op de forten die laten zien wat er in de omgeving nog meer te bezoeken is in de Hollandse Waterlinies. Ook is er een toolkit met de huisstijlrichtlijnen zodat partners zelf middelen kunnen maken die bijdragen aan het uitdragen van het verhaal.

Website en fysieke zichtbaarheid

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website die de websites van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zal vervangen. Na de zomer wordt gestart met het vervangen van de informatieborden in de huisstijl van de Hollandse Waterlinies en met het verhaal van UNESCO Werelderfgoed.