ICOMOS-advies grensaanpassing Stelling van Amsterdam

29 juni 2017

Muiderslot en westbatterij

ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, heeft advies uitgebracht over de Minor Boundary Modification (MBM), Stelling van Amsterdam. Dit voorstel, dat afgelopen winter door het Rijk als State Party is ingediend bij UNESCO, omvat een aantal kleinere wijzigingsvoorstellen in de begrenzing van de Stelling van Amsterdam en is bedoeld om een aantal  omissies uit het verleden te corrigeren.

Het advies van ICOMOS op deze MBM omvat een aantal aanbevelingen en plaatst ook een aantal kanttekeningen bij de voorgestelde grensaanpassingen van de Stelling van Amsterdam. Op basis van dit advies zal het World Heritage Committee (WHC) tijdens de jaarvergadering van 2-12 juli in Krakau een besluit nemen over de Minor Boudary Modification.

Wat betekent dit voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Als het WHC in Krakau het advies van ICOMOS overneemt heeft dit ook gevolgen voor de argumentatie van begrenzing in het nominatiedossier van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze moet nog scherper geformuleerd worden en vooral de argumentatie voor geen bufferzone moet  op basis van de geldende wet en regelgeving nog beter onderbouwd worden.  In overleg met de RCE is besloten dat wij vasthouden aan de bestaande planning voor het nominatieproces van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.