Icomos advies is positief voor nominatieproces

16 februari 2016

Icomos advies

De belangrijkste conclusie van het Icomos advies is: we zijn op de goede weg. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam kunnen verder met het UNESCO nominatieproces.

 Op 21, 22 en 23 september 2015 vond een Icomos Upstream Assistance Mission plaats. Twee adviseurs van UNESCO bezochten de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA). Het advies van Icomos is nu binnen.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies zijn dat de NHW en de SvA op hoofdlijnen op de goede weg zijn. Ook de onderbouwing van de NHW als uitbreiding van de SvA is positief ontvangen. Er is begrip voor de grote ruimtelijke druk in het hele gebied. Icomos pleit verder voor het verwerven van draagvlak en bewustwording bij alle stakeholders over de waarden en kansen die de Werelderfgoedstatus biedt.

Icomos

The International Council on Monuments and Sites (Icomos) is de belangrijkste adviescommissie voor Unesco met betrekking tot nominaties van Werelderfgoed. Icomos kan tijdens een nominatietraject helpen om een nominatiedossier op onderdelen te verbeteren en aan te scherpen. De NHW en de SvA hebben in het kader van het nominatieproces gevraagd om een advies.

Hoe verder

In de komende periode werken betrokken partijen alle adviezen, aanbevelingen en consequenties nader uit.

Bekijk het advies en bijbehorende documenten.

Heeft u vragen over het advies van Icomos? Mail: info-nhw@provincie-utrecht.nl