ICOMOS adviseurs bezoeken de Hollandse Waterlinies

19 september 2019

Bezoek ICOMOS adviseurs

Van 2 tot en met 13 september heeft de technische evaluatie missie door twee ICOMOS adviseurs plaatsgevonden in de Hollandse Waterlinies. De missie had als doel om de situatie in het veld te beoordelen; wat is er te zien en hoe staat het erbij. Ook werden in de missie aspecten van het managementplan getoetst.

In een tocht van noord naar zuid langs de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn ruim 40 objecten en locatie bezocht. Door diverse experts en betrokkenen werden presentaties gegeven en zijn de Hollandse Waterlinies op vele manieren en van vele kanten belicht.

Bescherming

Tijdens de missie bleek dat de Nederlandse manier van de bescherming van het erfgoed niet makkelijk uit te leggen is aan de adviseurs die vanuit een andere cultuur en governance naar deze structuur kijken. Door dit vanuit verschillende invalshoeken en door verschillende experts te laten toelichten is geprobeerd om dit zo goed mogelijk over te brengen.

De adviseurs toonden begrip voor de aanpak rondom A8-A9 en de plannen voor de Geniedijk. De complexe situatie rondom Utrecht is vanuit verschillende kanten open en eerlijk gepresenteerd. Dit werd gewaardeerd door de adviseurs.

Diversiteit en betrokkenheid

De experts waren onder de indruk van de diversiteit in het gebruik van de forten en de grote maatschappelijke betrokkenheid. Ze gaven ook aan dat we ons niet te veel alleen op de forten moeten richten. De uniciteit van de Hollandse Waterlinies zit in de combinatie van de forten met het watermanagement en het strategische landschap.

Vervolg

Het bezoek van de twee ICOMOS adviseurs is een van de ingrediënten voor het uiteindelijke ICOMOS advies.  De komende maanden wordt door een team van andere specialisten het nominatie dossier geanalyseerd. Al dit materiaal wordt samen met het dossier in december in het ICOMOS Werelderfgoed-panel besproken, waarna de eerste bevindingen worden opgesteld. Deze eerste bevindingen worden in december mondeling met ons gedeeld en eventueel aangepast. Uiterlijk eind januari wordt dit in schriftelijke vorm toegestuurd en voor eind februari is er de tijd hebben om eventuele aanvullende informatie aan te leveren. Naar verwachting zal begin mei het definitieve advies van ICOMOS met ons gedeeld worden.