Impactanalyse Werelderfgoedstatus Hollandse Waterlinies

19 september 2019

Bij het instemmen van de ministerraad met het dossier voor de UNESCO nominatie  in december 2018 is ook besloten om een impactanalyse uit te voeren. Het ministerie van OCW laat deze impactanalyse uitvoeren. De Nieuwe Hollandse Waterlinie provincies en de ministeries over de fysieke leefomgeving zijn bij dit onderzoek betrokken.

Nationale Omgevingsvisie

Doel van de impactanalyse is om te bekijken hoe de opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie samengaan met een werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bureaus PosadMaxwan en Land-id werken aan dit onderzoek. In het kader van deze impactanalyse organiseren de bureaus drie ateliers voor de gebieden Laagraven-Lunetten-Maarschalkerweerd, Muiden-Naarden en Gorinchem-Merwede-Werkendam. Deze ontwerpateliers geven inzicht in kansen en knelpunten bij zowel het benutten als het beschermen van dit erfgoed. In januari 2020 is de impactanalyse gereed.

Bouwsteen

De impactanalyse is samen met het ICOMOS advies een bouwsteen voor het vervolg van de nominatie. In voorjaar 2020 neemt het kabinet op basis van deze bouwstenen een besluit over het vervolg. In juli 2020 zal het Werelderfgoedcomité van UNESCO een beslissing nemen over de plaatsing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.