Indonesische delegatie onderzoekt hergebruik forten

20 juni 2016

2016_bentengmeeting_b

Eind mei bracht een Indonesische delegatie van het Indonesische ministerie van OC&W een bezoek aan Nederland. Doel van het bezoek was kennis te vergaren op het gebied van herbestemming van forten van Nederlandse herkomst, zowel van VOC forten als van later datum, in Indonesië. Specifiek ging het de delegatie om hergebruik met een museale functie.

De delegatie bestond uit zes personen, waaronder de directeur van de afdeling Cultureel Erfgoed en Museum van het Indonesische ministerie van OC&W, Harry Widianto. Het bezoek stond onder auspiciën van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Dutch Culture.

Hergebruik

Op vrijdag en zondag bezocht men een zevental forten in de Waterlinie en Stelling van Amsterdam om een indruk te krijgen van de diverse vormen van hergebruik die hier zijn toegepast. De delegatie ging in gesprek met Nederlandse experts op het gebied van museale zaken, financiën, commerciële aanpak en bouwkundige aspecten. Zaterdag werd gebruikt om in de Indonesische Ambassade in Den Haag voor Fort Oranje op Ternate verschillende aspecten van hergebruik verder uit te diepen. Hierbij was ook de cultureel attaché, Prof. Bambang Hari Wibisono aanwezig.

Nederlandse experts

De Nederlandse experts van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam hebben hun ervaringen en “lessons learned” op het gebied van herbestemming gedurende de drie dagen gedeeld. De Indonesische delegatie is huiswaarts gekeerd met een rijk pallet aan mogelijkheden en handreikingen om te gebruiken bij de herbestemming van hun forten van Nederlandse herkomst.

Voor meer informatie over dit werkbezoek: b.kreuger@kenniscentrumwaterlinies.nl