Inundatie Blokhoven brengt Waterlinie tot leven

24 mei 2017

Guus Beugelink en Herman Geerdes openen polder Blokhoven

Met een luid kanonschot openden hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichtse Rijnlanden en wethouder Herman Geerdes van gemeente Houten woensdag 24 mei het waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven in Schalkwijk. Dit gebied is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Blokhoven is een demonstratie-inundatieveld en wordt bij piekbuien ingezet als waterberging om wateroverlast in Schalkwijk te voorkomen. In een gebied ter grootte van 3,2 hectare kan zo’n 23.000 m3 water worden opgevangen. Gedurende de zomerperiode staat Blokhoven circa tweemaal per maand onder water, zodat het principe van ‘inundatie’ voor bezoekers tot leven komt. Op informatiepanelen is hier meer over te lezen.

Recreatieve functie

Bij de aanleg van de polder zijn ook de recreatieve functie van het gebied versterkt met ondermeer wandelpaden en kano-in- en uitstapplaatsen. Verder is aandacht besteed aan de goede leefomstandigheden voor planten en dieren. De klei die is vrijgekomen bij de aanleg wordt over enkele jaren gebruikt voor de versterking van de Lekdijk.

Bekijk meer informatie over polder Blokhoven in deze video. Bekijk de data waarop deze zomer de inundatie tot leven komt.