Jaap Ruiter neemt afscheid als programmamanager NHW

17 december 2019

Jaap Ruiter in fort Honswijk

Met ingang van 1 januari 2020 stopt Jaap Ruiter als programmamanager van het interprovinciale programma voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. “Ik heb de afgelopen 4,5 jaar met heel veel plezier aan de NHW gewerkt en met het Linieteam mooie resultaten bereikt. Met het nominatiedossier dat in Parijs goed ontvangen is, ligt de werelderfgoedstatus binnen handbereik.”

“Dankzij succesvolle communicatie is de NHW steeds meer zichtbaar en beleefbaar. Verder is het besef gegroeid dat voor het toekomstige werelderfgoed een goede bescherming nodig blijft en dat daarvoor soms lastige bestuurlijke keuzes nodig zijn. Inmiddels zijn door de provincies in overleg met het rijk belangrijke stappen gezet en wordt het ruimtelijk beleid geharmoniseerd. Ook zijn voorstellen ontwikkeld voor de toekomstige samenwerking van de waterlinie-provincies om straks op een goede manier invulling te geven aan de rol van ‘siteholder’. Het uitdragen van de waarden van het erfgoed (van outstanding universal value) èn het beschermen ervan zullen belangrijke onderdelen blijven. Mooi dat het kwaliteitsteam daaraan kan helpen bijdragen en dat het kenniscentrum de siteholder daarbij kan ondersteunen.

Ik heb me een bevoorrecht mens gevoeld dat ik mocht bijdragen aan de NHW in deze opmaat naar het verkrijgen van de werelderfgoedstatus. Voor mij is nu de tijd gekomen om de bakens te verzetten. Er wachten in Gelderland nieuwe klussen. Onder meer op het gebied van de energietransitie, waar ik de afgelopen periode al zijdelings bij betrokken ben geweest.

Ik dank de vele mensen met wie ik in waterlinie-verband heb samengewerkt. Graag tot ziens – in welk verband dan ook. Ik wens het Linieteam de komende nog spannende tijd veel succes. De NHW als genomineerd werelderfgoed verdient dat succes!”