Nominatiedossier krijgt een andere vorm

10 november 2017

Fort bij Rijnauwen

Vlak voor de zomer kwam het advies van ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, over de voorgestelde grensaanpassing van de Stelling van Amsterdam. Het advies om de ingediende grensaanpassing niet goed te keuren is tijdens de  jaarvergadering van UNESCO overgenomen.

In dit advies werden onder andere kanttekeningen geplaatst bij de huidige bescherming van de site en het niet hebben van een bufferzone. Daarnaast werd hierin voor het eerst een duidelijk verbinding gelegd tussen de grensaanpassing van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gevolgen voor het nominatieproces

Het besluit van UNESCO heeft gevolgen voor het nominatieproces van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Advies van UNESCO is om het nominatiedossier samen te voegen met de  grensaanpassing van de Stelling van Amsterdam tot een nieuw dossier. In dit dossier moet nog duidelijker beschreven worden hoe de huidige bescherming van de site geregeld en geborgd is. Dit samenvoegen en aanpassen kost tijd en maakt het niet realistisch om het dossier in januari 2018 in te dienen in Parijs. De Liniecommissie heeft daarom een verzoek ingediend bij het Ministerie om later in te kunnen dienen.  Het Ministerie zoekt nu uit wat de mogelijkheden zijn. In afwachting hierop zijn de linieorganisaties van Stelling en Linie al gezamenlijk begonnen met het uitwerken van de samenvoeging.