Kenniscentrum Waterlinies van start

10 november 2017

Historisch beeld NHW

Het nieuwe Kenniscentrum Waterlinies wordt een samenwerkingsvorm tussen het bestaande Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam op Fort bij Uitermeer, het bestaande Kenniscentrum Nieuwe Hollandse Waterlinie op Fort bij Vechten en andere kennispartners binnen het waterlinies netwerk.

Het Kenniscentrum staat voor ontsluiting, borging en veiligstelling van (digitale)kennis over de waterlinies in Nederland en in het bijzonder de Stelling en Linie.

Coördinator gezocht

Voor het Kenniscentrum wordt nu een coördinator gezocht voor 8 uur in de week. Taken van de coördinator worden onder ander het breder op de kaart zetten van het Kenniscentrum; het onderhouden en doorontwikkelen van het kennisnetwerk met betrokken (kennis)organisaties, het organiseren van activiteiten en netwerkbijeenkomsten, acquisitie van externe projecten, het opstellen van een onderzoeks-agenda en het afstemmen met de vrijwilligers. Van de coördinator wordt verwacht dat deze een brede algemene kennis heeft over militair erfgoed in Nederland. De vacature voor deze functie wordt binnenkort uitgezet.