Kwaliteitsteam

Kwaliteitsteam

Er is een nieuw Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Het Kwaliteitsteam bestaat uit een team van experts en brengt vanuit een onafhankelijke positie advies uit aan de Liniecommissie. De voorzitter van het Kwaliteitsteam is Eric Luiten.

 

 

 

Het Kwaliteitsteam is als volgt samengesteld:

Opdracht

De opdracht van het Kwaliteitsteam is adviezen uit te brengen aan de Liniecommissie met als doel de voortgaande ruimtelijke ontwikkeling in en van het gebied van de NHW in evenwicht te houden met de te beschermen monumentale waarden van de NHW als omvangrijke erfgoedstructuur.

Werkwijze

Het Kwaliteitsteam komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. De nadruk ligt op advisering bij onderwerpen met een plek overstijgende, dus linie brede schaal of betekenis. Adviesverzoeken voor het Kwaliteitsteam NHW worden per provincie opgevangen. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor ruimtelijke initiatieven binnen de NHW. Het Kwaliteitsteam geeft ook inhoud aan de advisering door in voorkomende gevallen bij te dragen aan expertmeetings en bijeenkomsten voor een breder (bestuurlijk) publiek.

Copyright 2018 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht