Landschapsplan voor A8/A9

21 december 2021

De provincie Noord-Holland heeft een landschapsplan opgesteld voor de aanleg van een verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9. Deze verbinding loopt dwars door de Stelling van Amsterdam. Voorwaarde bij het landschapsplan was dat de aanleg van de weg mag niet ten koste mag gaan van de werelderfgoed status van de Hollandse Waterlinies.

Bij het opstellen van het landschapsplan stond de Stelling van Amsterdam centraal. Het ontwerp voor de weg is zo gemaakt dat het zo min mogelijk effect heeft op de kernkwaliteiten van het werelderfgoed. Daarnaast heeft de provincie maatregelen opgenomen in het plan die extra kwaliteit toe te voegen aan het werelderfgoed. Hierdoor wordt de Stelling van Amsterdam in het plangebied beter beleefbaar. Provinciale Staten nemen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 een besluit over het landschapsplan.

Meer informatie over het landschapsplan kunt u vinden op dit digitaal platform.