Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie

31 mei 2016

ROC Rivor studenten

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft maandag 23 mei bekend gemaakt dat een subsidie van €900.000 is toegekend aan de publiek-private samenwerking (PPS) TechExpress Rivierenland. Onderdeel van deze aanvraag is het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), een initiatief van ROC Rivierenland.

Deze aanvraag van TechExpress Rivierenland voor het Regionaal Investeringsfonds MBO (Rijksregeling) is ondersteund met een adhesiebetuiging vanuit het Pact van Loevestein. De honorering hiervan versterkt de ontwikkeling van goed opgeleide en vakbekwame werknemers in het Rivierengebied. Daarnaast draagt deze met het Leerwerkbedrijf NHW bij aan het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Dus ook een mooie opsteker voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Lees meer in dit nieuwsbericht.