Linie en Stelling zichtbaar en beleefbaar

6 november 2017

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam (SvA) brengen op een unieke manier de relatie van Nederland met het water tot uitdrukking. De pactpartners werken samen aan een betere zichtbaarheid van het watermanagement-systeem van de Linie en Stelling. We markeren unieke ‘waterplekken’ in het linielandschap, vergroten de recreatieve beleving en vertellen ter plaatse het bijzondere verhaal van Nederland en het water.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), Rijkswaterstaat (RWS) en gemeente Houten voerden het afgelopen jaar een aantal opvallende projecten uit die de linie op een bijzondere wijze tot leven brengen.

Polder Blokhoven


In Polder Blokhoven realiseerden HDSR en gemeente Houten een uniek belevingsconcept van de inundatiewerking van de linie. Het demonstratie-inundatieveld is in de zomermaanden onder water gezet en biedt zo een zeer realistische ervaring voor bezoekers. Polder Blokhoven dient ook als waterbergingsgebied, waarmee deze eigentijdse functie van Polder Blokhoven gekoppeld is aan de historische betekenis van de linie. Bij de realisatie van Polder Blokhoven is verder aandacht besteed aan de goede leefomstandigheden voor planten en dieren. De klei die is vrijgekomen bij de aanleg wordt over enkele jaren gebruikt voor de versterking van de Lekdijk.

Waterwerken fietsroute


De recreatieve beleving bij Polder Blokhoven is onder andere versterkt door de waterwerken fietsroute. De bijbehorende app, wijst recreanten de weg, dwars door het natuurrijke linielandschap, van inundatieveld Blokhoven, langs de wachters van de Lek (Fort Honswijk en Fort Everdingen) naar de imposante en historische sluizen. En dwars door onze geschiedenis, waar de rol van het water bij de verdediging van Nederland én het belang van water voor toekomstige generaties – droge voeten, schoon drinkwater en een gezonde natuur – is uitgelegd. De route is ontwikkeld samen met de lokale ondernemers en bevindt zich nu nog in de testfase. In het voorjaar van 2018 promoten de partijen de route bij een breed publiek. Download nu alvast de Abellife app en zoek de ‘waterwerkenroute’ op om de fietsroute uit te proberen.

 Bekijk de video over Polder Blokhoven