Liniecommissie bezoekt Werelderfgoed Brugge

11 september 2018

Liniecommissie bezoekt Brugge

Het Werelderfgoed Brugge is een voorbeeld van een erfgoed in dynamisch gebied. Om te leren van de opgaven in en rondom Brugge heeft de Liniecommissie samen met een aantal stakeholders op 30 augustus een bezoek gebracht aan deze stad.

Vergelijkbare opgaven

In Brugge werd de Liniecommissie ontvangen door een afvaardiging van de stad Brugge en het Agentschap onroerend goed. De collega’s uit Brugge gaven een inkijkje in de opgave rondom het Werelderfgoed in relatie tot economische groei en expansie van de stad. Opgaven waar de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie ook mee te maken hebben en gaan krijgen. De Liniecommissie heeft in Brugge goed kunnen zien welke uitdaging het is om deze ontwikkelingen te matchen met het behoud van het Werelderfgoed. Soms zullen daarin ook keuzes gemaakt moeten worden waarvan op voorhand nog niet duidelijk is hoe ICOMOS, het advies orgaan van UNESCO, zal reageren.

De schaal van de ontwikkelingen in werelderfgoed Brugge is kleiner dan in het (toekomstige) Werelderfgoed Hollandse Waterlinies maar het aantal stakeholders en partners is vergelijkbaar en daarmee ook de opgave om het draagvlak te behouden. Brugge heeft daar al vroeg in geïnvesteerd en blijft dat ook doen.

Mooie voorbeelden

In de historische binnenstad zag de Liniecommissie een paar mooie voorbeelden van inpassingen en restauraties. Moderne gevels en gebouwen die door gebruik van de materialen en uitstraling passen naast de historische gevels. Dit liet zien dat ook binnen een Werelderfgoed er nog mogelijkheden zijn voor vernieuwing en ontwikkelingen. “De ervaringen van Brugge leert ons dat het belangrijk is om zo goed mogelijk keuzes te maken en daarin de bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.” Dit was de conclusie van Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie aan het einde van de dag.