Liniecommissie schetst toekomstbeeld werelderfgoed

20 juni 2016

Liniecommissie-low

In de komende jaren vraagt het samengaan van de Stelling van Amsterdam (SvA) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) tot één werelderfgoed bijzondere aandacht. Een van de opgaven is het vormgeven van het toekomstig siteholderschap.

De vier gedeputeerden van de vier NHW provincies die samen de Liniecommissie vormen, hebben tijdens de vergadering van 2 juni een aantal ambities uitgesproken over het toekomstbeeld van het gezamenlijke werelderfgoed en siteholderschap na 2020.

Herkenbaar merk

De gedeputeerden voorzien voor NHW en de SvA als erfgoed een grote maatschappelijke betekenis. Het UNESCO werelderfgoed is voor een groot deel openbaar toegankelijk en voorziet in een bijzondere beleving en kwaliteit en wordt een sterk en herkenbaar merk. Vrijwilligers hebben een belangrijke rol in het beheer en beleefbaar maken van het werelderfgoed. De linie bruist van activiteit en creativiteit.

Rol overheid

De bestuurlijke samenwerking tussen overheden en grote eigenaren wordt voortgezet en uitgebouwd. De rol van de toekomstig siteholder (overheid) verschuift van de voor- naar de achtergrond, wordt meer faciliterend, verbindend  en stimulerend. Een belangrijk principe blijft behoud door ontwikkeling.