Liniecommissie stemt in met begrenzingsvoorstel

19 september 2016

fort Altena

De vier gedeputeerden van de vier Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) provincies hebben ingestemd met het voorstel voor de begrenzing van het toekomstige werelderfgoed. Dit deden ze tijdens de vergadering van de Liniecommissie op 15 september. De begrenzing van het werelderfgoed en de beschrijving van de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed is een belangrijk onderdeel van het nominatiedossier.

De gedeputeerden zijn akkoord gegaan met het voorstel om de inundatiekommen volledig mee te nemen binnen de begrenzing van het werelderfgoed omdat deze een wezenlijk onderdeel uitmaken van de NHW. Met het uitgangspunt dat alle attributen binnen de begrenzing van het werelderfgoed vallen en het gegeven dat deze attributen ook beschermd worden door beleid in de omgeving wordt een buffer niet noodzakelijk en effectief geacht. Op basis van het onderzoek naar de te verwachte ontwikkelingen en de bestaande beschermingsregimes kan geconcludeerd worden dat met het geldende beleid adequate bescherming wordt geboden.

Uitzonderlijke universele waarden

De uitzonderlijke universele waarden van een Werelderfgoed zijn beschreven in de ‘Statement of Outstanding Universal Value’ (SOUV). De gedeputeerden hebben kennisgenomen van de concept SOUV van de NHW gebaseerd op de SOUV van de Stelling van Amsterdam. Van belang is de SOUV van de Stelling zoveel mogelijk in tact te laten en vooral de toegevoegde waarde van de NHW in de nieuwe Statement op te nemen. Uiteindelijk worden de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als één Werelderfgoed ingeschreven op basis van één SOUV.