Liniecommissie wil harmonisatie van bescherming met prioriteit oppakken

17 december 2019

Adviseurs ICOMOS in polder Blokhoven

In de Liniecommissie van 5 december is besloten de harmonisatie van de bescherming met prioriteit op te pakken in de eerste helft van 2020. Ook heeft de liniecommissie aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de beantwoording van de vragen van ICOMOS.

ICOMOS

Op 21 november is een delegatie in Parijs geweest voor een gesprek met ICOMOS over de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Positief aan dit gesprek was dat er geen vragen zijn gesteld over de OUV, de waarden die het erfgoed uniek maken. Wel stelde ICOMOS enkele vragen, onder andere over de bescherming van het (toekomstige) werelderfgoed.

Harmonisatie van de bescherming

De beschermingsregimes voor de Hollandse Waterlinies moeten voor ICOMOS/UNESCO helder zijn.  Al tijdens de ICOMOS missie in september bleek dat het ingewikkelde getrapte systeem van de bescherming in Nederland vragen oproept bij ICOMOS en dit bleek ook bij de vragen rond in Parijs op 21 november. De harmonisatie van de bescherming in de linieprovincies heeft tot doel om te komen tot een eenduidige aanpak in de bescherming van het (toekomstige) werelderfgoed. We verwachten dat we met deze harmonisatie, een heldere uitleg over de omgevingswet  en de gebiedsanalyses antwoord kunnen geven op de vragen van ICOMOS

Vervolg UNESCO proces

Er is nog een half jaar te gaan tot de beoordeling van ons nominatiedossier door UNESCO. Daarvoor ontvangen we nog eind januari de definitieve vragen van ICOMOS. Tot 1 maart krijgen we de tijd om deze te beantwoorden. Medio mei zullen we het advies van ICOMOS ontvangen en tijdens de World Heritage Conference in China begin juli zal UNESCO het besluit over de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, samen de Hollandse Waterlinies, nemen.