Liniecommissie ziet mogelijkheden om antwoord te geven op vragen van ICOMOS over de nominatie van de Hollandse Waterlinies

22 juni 2021

Op 10 juni jl. heeft de Liniecommissie het advies van ICOMOS (advies orgaan van UNESCO) over de Hollandse Waterlinies nader bestudeerd en ziet mogelijkheden om binnen het huidige beschermingsregiem om te gaan met de aandachtpunten die ICOMOS heeft geformuleerd.

De provincies en het rijk zijn met elkaar in gesprek om deze boodschap onder de aandacht te brengen van het Werelderfgoedcomité. Eind juli neemt het comité een besluit over het ingediende nominatiedossier voor de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, samen straks de Hollandse Waterlinies.

Erkenning unieke kwaliteiten

De vier Linieprovincies (Liniecommissie); Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en het Rijk zijn blij dat het ICOMOS advies de unieke kwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam erkent. Dit is beschreven in de Outstanding Universal Value (OUV), de unieke uitzonderlijke waarde van de Hollandse Waterlinies.

Bijzonder erfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is waardevol, bijzonder erfgoed dat we willen behouden en beschermen. Dat doen we nu al en dat blijven we doen, met of zonder UNESCO status. Het feit dat het ICOMOS-advies ons vraagt om op een aantal punten zaken te verhelderen of aan te passen doet niets af aan onze ambitie om werelderfgoed te worden.