Liniecommissie neemt besluit over siteholderschap

13 maart 2017

Liniecommissie op bezoek bij fort 't Hemeltje

De Liniecommissie heeft op basis van uitgebreid vooronderzoek door Proof Adviseurs unaniem gekozen voor een gemeenschappelijk orgaan als rechtsvorm voor het toekomstige siteholderschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Dit deden zij tijdens de Liniecommissie vergadering van 9 maart.

Op het recentelijk gerenoveerde Fort ’t Hemeltje bij Houten werd de Liniecommissie hartelijke ontvangen door ZKH prins Carlos en Marc Heijdeman. Het fort doet dienst als verzamelkantoor voor duurzame bedrijven.

Gemeenschappelijk orgaan

De rechtsvorm gemeenschappelijk orgaan houdt in dat de vier provincies samen een bestuurlijke koepel opzetten, bestaande uit vertegenwoordigers van de provincies. Deze koepel kan, binnen hun beperkte mandaat, bindende besluiten nemen. Zo ontstaat er een bestuurlijk aanspreekpunt van de site voor het Rijk en UNESCO, maar ook voor burgers en stakeholders. Ook is er gesproken over de verdeling van de kosten van het siteholderschap. Het voorstel van de Liniecommissie is dat Noord-Holland, Utrecht en Gelderland elk voor dertig procent van het totaalbedrag garant staan. Noord-Brabant, dat een significant kleiner oppervlak van de site huisvest dan de andere provincies, staat garant voor tien procent.

De gedeputeerden van de vier provincies gaan ook reflecteren op hun specifieke verantwoordelijkheid als siteholder op het gebied van planologie. Door deze ontwikkelingen wordt de uiteindelijke invulling van het siteholderschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam dus steeds concreter.