Ontwikkeling managementplan ligt op koers

16 februari 2016

managementplan in de maak

Op 4 en 11 februari 2016 werd met betrokken overheden en eigenaren, exploitanten en andere betrokkenen van de NHW een vervolg gemaakt met het ontwikkelen van het managementplan.

In het managementplan staat hoe de site wordt beschermd, ontwikkeld en uitgedragen als de NHW het UNESCO label heeft gekregen. Het gaat daarbij over de organisatiestructuur van de siteholder, en de monitoring en implementatie van de site. Doel van de bijeenkomsten was de maatregelen, rollen, taken en financiën voor de verschillende onderwerpen van het management plan nader te bepalen.

Bijeenkomsten

Ruim 30 vertegenwoordigers van de Waterliniegemeenten, provincies en waterschappen en RWS discussieerden op 4 februari over de onderwerpen van het managementplan.  Een zelfde bijeenkomst vond plaats op 11 februari met ruim 25 eigenaren, exploitanten en andere betrokkenen. Ook tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld zoals wie ziet u als regisseur voor het regelen of ontwikkelen van middelen voor beheer en hoe zorg je voor draagvlak en kwaliteitsborging?

Hoe nu verder

Medio mei moet het eerste concept klaar zijn. Terugkoppeling van de resultaten naar de doelgroepen vindt daarna plaats.

Meer informatie

Tijdens beide bijeenkomsten is informatie opgehaald met betrekking tot een achttal thema’s voor het Managementplan. Bekijk de meest recente concept uitwerking van het managementplan.

Hebt u vragen over de bijeenkomsten of het managementplan mail: info-nhw@provincie-utrecht.nl