Ministerraad stemt in met de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

21 december 2018

Fort Spion

De Ministerraad heeft op vrijdag 21 december 2018 ingestemd met het dossier voor de UNESCO nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. In januari zal het dossier worden ingediend bij het UNESCO World Heritage Centre in Parijs.

Werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Het dossier beschrijft het voorstel van Nederland voor de significante uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De beide linies vertellen het unieke verhaal van de verdediging van Nederland met water als bondgenoot. Dit verhaal wil Nederland doorgeven aan toekomstige generaties. Na toekenning van de Werelderfgoed status zullen de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen het Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies vormen.

Mijlpaal

De colleges van GS van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant stemden in oktober van dit jaar in met het voorstel en boden dat vervolgens aan het rijk aan. Met de instemming door het rijk is opnieuw een belangrijke en essentiële mijlpaal bereikt in het verkrijgen van de UNESCO-status.

2020

In januari wordt het dossier ingediend in Parijs. Na het indienen zal het dossier beoordeeld worden door UNESCO en ICOMOS, het advies orgaan van UNESCO. Na verwachting ontvangt Nederland in mei 2020 van UNESCO een advies over de nominatie. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO besluit vervolgens in juni 2020 over de plaatsing van de Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst.

Gebiedsanalyses en effectonderzoek

Ter ondersteuning van de UNESCO nominatie en parallel aan het beoordelingsproces van UNESCO vinden er in Nederland in een samenwerking tussen het Rijk en de betrokken provincies gebiedsanalyses en een nader effectenonderzoek plaats.