Oprichting gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies

28 maart 2022

Op 24 maart heeft op Fort aan de Klop de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van het Gemeenschappelijke Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Het gemeenschappelijk orgaan wordt bestuurlijk verantwoordelijk voor de coördinatie van de beschermen en het uitdragen van de werelderfgoedwaarde van de werelderfgoedsite Hollandse Waterlinies.

Internationale verplichting

De officiële wereldwijde erkenning van de werelderfgoedsite Hollandse Waterlinies door UNESCO in juli 2021 betekent voor de Nederlandse staat een internationale verplichting om onder meer deze (goed) te beschermen en daarover te rapporteren aan de UNESCO. Binnen de nationale context van Nederland ligt de werelderfgoedsite Hollandse Waterlinies binnen het gebied van de vijf provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Gemeenschappelijke regeling

De staten van de vier linieprovincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant zijn samen de gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies aangegaan. In deze gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de vier linieprovincies samen verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming en het uitdragen van de Hollandse Waterlinies als werelderfgoed, zodat het verhaal en ook het fysieke erfgoed behouden blijft voor volgende generaties. Ook zijn de vier linieprovincies samen met het Rijk verantwoordelijk voor de periodieke rapportages richting UNESCO. Deze regeling is voor onbepaalde tijd getroffen. Dit heeft te maken met het feit dat de werelderfgoedstatus ook voor onbepaalde tijd is verleend.

Opvolger Liniecommissie

Het gemeenschappelijk orgaan is in feite de opvolger van de Liniecommissie en kent dezelfde bestuurlijke samenstelling, maar dan met een duidelijke juridische status vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het orgaan heeft gedeputeerde Zita Pels van Noord-Holland aangewezen als voorzitter. Gedeputeerde Peter Drenth van Gelderland is benoemd als eerste plaatsvervanger. Daarnaast maken gedeputeerde Rob van Muilekom (Utrecht) en Stijn Smeulders (Noord-Brabant) deel uit van het orgaan. Susan Lammers, algemeen directeur van de RCE, neemt zitting als adviseur van het orgaan. Mieke Verhees is benoemd als secretaris.

Centrumprovincie

Het gemeenschappelijk orgaan is een bestuurlijke samenwerking. Het orgaan wordt ondersteund door een klein ambtelijk bureau, het sitebureau, dat is ondergebracht bij de provincie Utrecht. De provincie Utrecht vervult dus de rol van zogenaamde ‘centrumprovincie’. Dat betekent dat de provincie fungeert als ‘host’ ten behoeve van contracten, huisvesting, personeel en uitgaven.