Organisatie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie is een samenwerking tussen de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht. De provincies zijn sinds 2014 samen verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze werken hierbij samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, eigenaren en ondernemers.

Uitvoering van het liniebrede programma vindt plaats door het programmabureau. Dit wordt ook wel aangeduid als het Linieteam. Het bestuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gevormd door de Liniecommissie. Ook is er een Kwaliteitsteam dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Liniecommissie over ruimtelijke ontwikkeling. Ten slotte is er een Linie Expert Team dat forteigenaren en ondernemers ondersteuning biedt bij complexe vraagstukken over onder meer duurzaamheid en financiën.

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht