Kenniscentrum Waterlinies

Medewerkers Kenniscentrum Waterlinies

Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) is een centrum voor onderzoek en informatie over het erfgoed van de waterlinies in Nederland. Dit kennisinstituut ontsluit zowel digitaal als analoog historische en actuele kennis over de waterlinies. Met onderzoek wordt deze kennis verdiept en verrijkt. Denk hierbij aan informatie over strategisch landschap, militair erfgoed, militaire betekenis en historie, waterbouwkundige aspecten en watermanagement.

Kennisbereik

Primair richt het Kenniscentrum Waterlinies zich op de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam (SvA). Aandachtgebied is de periode vanaf het ontstaan tot heden. Het Kenniscentrum focust daarbij op de informatie die nodig is om deze geschiedenis in zijn context te kunnen plaatsen en begrijpen. Daarvoor wordt ook informatie verzameld over voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Oude Hollandse Waterlinie, en andere linies en fortificaties.

Het Kenniscentrum beperkt zich niet tot de periode van de militaire historie. Het kijkt ook naar de recente geschiedenis van de linies waarin herontwikkeling van de forten en het landschap plaats vonden en de forten andere functies kregen.

Doelgroep

Doelgroep van het Kenniscentrum Waterlinies zijn in de eerste plaats de direct betrokkenen zoals fortgebruikers en gemeenten. Maar ook andere geïnteresseerden zullen we zo goed mogelijk van dienst zijn.

Contact

U kunt op afspraak langskomen bij  het Kenniscentrum op Fort bij Vechten (Bunnik). Maar u kunt ook uw vraag telefonisch stellen of (bij voorkeur) per mail sturen aan een van de medewerkers van het Kenniscentrum.

Bij het Kenniscentrum Waterlinies werken: een coördinator/specialist Nieuwe Hollandse Waterlinie (Ronald Hamberg), een coördinator/specialist Stelling van Amsterdam (René Ros), een adviseur Nieuwe Hollandse Waterlinie (Chris Will) en vele vrijwilligers.

Adres:

Kenniscentrum Waterlinies

Fort bij Vechten, Bomvrije kazerne, Lokaal 5

Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik

Tel: 030-656 5285 (algemeen nummer Waterliniemuseum)

Mail: info@kenniscentrumwaterlinies.nl

Website: www.kenniscentrumwaterlinies.nl

 

Copyright 2020 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht