Kenniscentrum Waterlinies

Medewerkers Kenniscentrum Waterlinies

Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de waterlinies . Dit kennisinstituut ontsluit zowel digitaal als analoog historische en actuele kennis over de waterlinies. Met onderzoek wordt deze kennis verdiept en verrijkt. Denk hierbij aan informatie over strategisch landschap, militair erfgoed, militaire betekenis en historie, waterbouwkundige aspecten en watermanagement.

Kennisbereik

Primair richt het Kenniscentrum Waterlinies zich op de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (StvA). Aandachtsgebied is de periode vanaf het ontstaan tot heden. Het Kenniscentrum focust daarbij op de informatie die nodig is om deze geschiedenis in zijn context te kunnen plaatsen en begrijpen. Daarvoor wordt ook informatie verzameld over de voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Oude Hollandse Waterlinie, en andere linies en fortificaties.

Het Kenniscentrum beperkt zich niet tot de periode van de militaire historie. Het kijkt ook naar de recente geschiedenis van de linies waarin herontwikkeling van de forten en het landschap plaatsvonden en de forten andere functies kregen.

Doelgroep

Doelgroep van het Kenniscentrum Waterlinies zijn in de eerste plaats de direct betrokkenen zoals fortgebruikers en gemeenten. Maar ook andere geïnteresseerden zullen we zo goed mogelijk van dienst zijn.

Contact

Het Kenniscentrum heeft een kantoor op Fort bij Vechten (Bunnik). Zie voor contact-informatie, het adres en veel meer informatie de website www.kenniscentrumwaterlinies.nl.