Kwaliteitsteam

Kwaliteitsteam NHWEr is een Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Het Kwaliteitsteam bestaat uit een team van experts en brengt vanuit een onafhankelijke positie advies uit aan de Liniecommissie. De voorzitter van het Kwaliteitsteam is Yttje Feddes.

 

 

Het Kwaliteitsteam is als volgt samengesteld:

Opdracht

De opdracht van het Kwaliteitsteam is adviezen uit te brengen aan de Liniecommissie met als doel de voortgaande ruimtelijke ontwikkeling in en van het gebied van de NHW in evenwicht te houden met de te beschermen monumentale waarden van de NHW als omvangrijke erfgoedstructuur. Als de NHW door UNESCO wordt toegevoegd aan het bestaande werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, is het de bedoeling dat het Kwaliteitsteam gaat adviseren over het totale werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Werkwijze

Het Kwaliteitsteam komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. De nadruk ligt op advisering bij onderwerpen met een plek overstijgende, dus linie brede schaal of betekenis. Adviesverzoeken voor het Kwaliteitsteam NHW worden per provincie opgevangen. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor ruimtelijke initiatieven binnen de NHW. Het Kwaliteitsteam geeft ook inhoud aan de advisering door in voorkomende gevallen bij te dragen aan expertmeetings en bijeenkomsten voor een breder (bestuurlijk) publiek.