Liniebureau

Het Liniebureau maakt de Nieuwe Hollandse Waterlinie zichtbaar en bruikbaar. Het bureau werkt vanuit de provincie Utrecht.

 

Wat doet het Liniebureau?

  • Behartigen van de belangen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als geheel.
  • Uitvoeren van het secretariaat van de Liniecommissie.
  • Uitvoeren van een financieringsstrategie om het Werelderfgoed zichtbaar, beleefbaar en in gebruik te houden.
  • Uitvoeren van de (beleid)communicatie.
  • Eerste aanspreekpunt voor UNESCO en RCE.
  • Verzorgen van het programmamanagement van de boven-provinciale taken.
  • Zorgen dat de waarde op adequate manier wordt geborgd in centrale en decentrale wet- en regelgeving.
  • Signaleren van de gebiedsontwikkelingen die van invloed zijn op de waarde van het Werelderfgoed.
  • Opstellen en toezicht houden op de uitvoering en waar nodig herzien van het managementplan van het Werelderfgoed.
  • Deelnemen in de stichting Werelderfgoed.nl voor het vergroten van de bewustwording van Werelderfgoed.

 

Directeur Liniebureau: Jaap de Ruiter
j.ruiter@gelderland.nl

Programmamanagers:
Noord-Holland: Eric ten Brummelhuis
Utrecht: Maryann Glorie-Bergmans
Gelderland: Rolof van Hövell tot Westerflier
Noord-Brabant: Mans Meijs