Liniecommissie en opdrachtgevers

De Liniecommissie is het bestuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze commissie bestaat uit de gedeputeerden van de vier provincies, de directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de programmamanager NHW en de ambtelijk secretaris. De Liniecommissie voert de regie over het proces van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor Gedeputeerde Staten van de waterlinieprovincie(s). De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar. Voorbereiding voor de Liniecommissie vindt plaats door de ambtelijk opdrachtgevers van de vier provincies en het Linieteam.

Op dit moment vinden de formatiebesprekingen in de vier waterlinieprovincies plaats. Zodra de formaties rond zijn, worden de namen van de nieuwe Liniecommissieleden bekend gemaakt.

 

 

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht