Liniecommissie en opdrachtgevers

De Liniecommissie is het bestuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze commissie bestaat uit de gedeputeerden van de vier provincies, de directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de programmamanager NHW en de ambtelijk secretaris. De Liniecommissie voert de regie over het proces van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor Gedeputeerde Staten van de waterlinieprovincie(s). De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar. Voorbereiding voor de Liniecommissie vindt plaats door de ambtelijk opdrachtgevers van de vier provincies en het Linieteam.


Rosan Kocken (provincie Noord-Holland)

Rob van Muilekom
Rob van Muilekom (provincie Utrecht)

Peter Drenth
Peter Drenth (provincie Gelderland)

Stijn Smeulders (provincie Noord-Brabant)

Susan Lammers
Susan Lammers (directie Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)