Linieteam

LinieteamHet Linieteam wordt gevormd door provinciale programmamanagers en medewerkers.  Leden van het team komen regelmatig bij elkaar om liniebrede en provinciale uitvoeringszaken te bespreken.

 

 

 

Leden Linieteam (van links naar rechts van boven naar beneden):

Kirke Mulders (projectleider communicatie)
Marjolein Wielaert (secretaris Nieuwe Hollandse Waterlinie)
Jaap Ruiter (programmamanager Nieuwe Hollandse Waterlinie)
Sandra Hogenbirk (niet op de foto)
Ronald Hoekstra (Gelderland)
Maryann Glorie (Utrecht)
Mans Meijs (Noord-Brabant)
Erika van Lindenberg (projectmedewerker Nieuwe Hollandse Waterlinie)
Dorien Schöttelndreier (webmaster Nieuwe Hollandse Waterlinie)
Eric ten Brummelhuis (Noord-Holland)

Wat doet het Linieteam?

  • Behartigen van de belangen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als geheel;
  • Uitvoeren van het secretariaat van de Liniecommissie;
  • Uitvoeren van een financieringsstrategie om het werelderfgoed zichtbaar, beleefbaar en in gebruik te houden;
  • Uitvoeren van de (beleids)communicatie;
  • Eerste aanspreekpunt voor UNESCO en RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed);
  • Verzorgen van het programmamanagement van de boven-provinciale taken;
  • Zorgen dat de waarde op adequate manier wordt geborgd in centrale en decentrale wet- en regelgeving;
  • Signaleren van de gebiedsontwikkelingen die van invloed zijn op de waarde van het Werelderfgoed;
  • Opstellen en toezicht houden op de uitvoering en waar nodig herzien van het managementplan van het werelderfgoed;
  • Deelnemen in de stichting Werelderfgoed.nl voor het vergroten van de bewustwording van werelderfgoed.

Contact

Secretariaat Nieuwe Hollandse Waterlinie:
Tel: (030) 258 36 03
E-mail: nieuwehollandsewaterlinie@provincie-utrecht.nl

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht