Linieteam

Het Linieteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het Linieteam zit vanuit elke provincie een accounthouder die zorgt voor afstemming en verbinding tussen het provinciale programma en beleid en het liniebrede programma. Het Linieteam bestaat verder nog uit de programmamanager, de programma secretaris, de projectleider UNESCO, de projectleider communicatie, een webmaster en een projectmedewerker.

 

Wat doet het Linieteam?

  • Behartigen van de belangen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als geheel;
  • Uitvoeren van het secretariaat van de Liniecommissie;
  • Uitvoeren van een financieringsstrategie om het werelderfgoed zichtbaar, beleefbaar en in gebruik te houden;
  • Uitvoeren van de (beleids)communicatie;
  • Eerste aanspreekpunt voor UNESCO en RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed);
  • Verzorgen van het programmamanagement van de boven-provinciale taken;
  • Zorgen dat de waarde op adequate manier wordt geborgd in centrale en decentrale wet- en regelgeving;
  • Signaleren van de gebiedsontwikkelingen die van invloed zijn op de waarde van het Werelderfgoed;
  • Opstellen en toezicht houden op de uitvoering en waar nodig herzien van het managementplan van het werelderfgoed;
  • Deelnemen in de stichting Werelderfgoed.nl voor het vergroten van de bewustwording van werelderfgoed.

Contact

Secretariaat Nieuwe Hollandse Waterlinie:
E-mail: nieuwehollandsewaterlinie@provincie-utrecht.nl