Provincie Gelderland

Enkele voorbeelden van projecten die uitgevoerd worden in Gelderland.

Diefdijk

groepschuilplaatsen langs de diefdijk

De Diefdijklinie loopt van Fort Everdingen tot aan de Vesting Gorinchem. Deze linie is een belangrijke waterkering om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden droog te houden als bovenstrooms een dijk doorbreekt. Daarnaast is de Diefdijklinie onderdeel van de hoofdverdedigingslijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er wordt nu hard gewerkt aan het versterken van deze dijk en het beleefbaar maken van de Waterlinie. Historische batterijen worden hersteld en voor publiek toegankelijk gemaakt.

Sluizenstelsel Fort Everdingen

DLG Everdingen en omgeving

De restauratie van drie sluizen bij het Fort Everdingen is bijna gereed. Dit sluizenstelsel was bedoeld om het water van de Lek in de inundatiekom Culemborgerwaard te laten stromen. Meest imposant is de beersluis bij het fort. Over deze machtige sluis komt een wandelroute. Een bijzondere ervaring om zo de sluis te beleven en een mooie nieuwe verbinding met het fort.

Wapenplaats Asperen

DLG , fotografie rondom Fort Asperen

Op de zuidoever van de Linge ligt de Wapenplaats. Dit kleinste fort van de Waterlinie wordt binnenkort toegankelijk gemaakt voor publiek. Hagen worden gesnoeid, verwilderde beplanting wordt verwijderd. Straks is er weer een prachtig zicht over de Linge, op het Fort Asperen en op de bijzondere waaiersluizen.

Waterliniepanorama

Kade 1

Ten noorden van Fort Vuren kruist de Waterlinie de A15. In de na-oorlogse ruilverkaveling was de hoofdverdedigingslijn door de Tielerwaard, een oude kade, verwijderd. Enkel een rij van groepsschuilplaatsen herinnerde hier aan de Waterlinie. Recent is bij de kruising met de snelweg deze oude kade hersteld en is er een nat inundatieveld aangelegd. Zo is er een Waterliniepanorama ontstaan, een landmark langs de A15. En het is een mooie attractie voor wandelaars, want het Waterliniepad wordt langs deze kade geleid.

Rondje Fort Vuren

Rondje vuren

Binnenkort wordt het mogelijk een rondje om het Fort Vuren te lopen. Deze wandeling gaat langs een bijzondere collectie betonnen schuilplaatsen uit beide Wereldoorlogen, langs de ruïnes van een oud gemaal,  een inundatiesluis en langs restanten van tankversperringen.

Batterij Pouderoijen

Poederoijen

Batterij Pouderoijen krijgt een nieuwe recreatieve bestemming. De brug en de grondgedekte kazerne zijn al hersteld. Binnenkort wordt er een nieuwe fortwachterswoning gebouwd, komt er een nieuwe loods op de batterij en een parkeerplaats voor bezoekers. Zo kan dit fort een publiekstrekker in de Bommelerwaard worden.

Pact van Loevestein

Gelderland maakt deel uit van het Pact van Loevestein. Dit deel is het meest zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en begint bij Everdingen en gaat door tot Werkendam.

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht