Internationale projecten

Hieronder staat een overzicht van de internationale projecten met betrekking tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Linking the Lines

Linking the Lines bouwt voort op de gemeenschappelijke Europese geschiedenis door het verbeteren en promoten van Werelderfgoed als bijzondere toeristische bestemming. Met als ultieme doel: het ervaren van Europa op lokaal niveau.

Meer informatie: Website Vauban

AT FORT – Atelier European Fortresses

Eind 2014 is dit project afgerond. AT FORT richtte zich op behoud, onderhoud en beheer van Europees militair erfgoed door hergebruik van deze monumenten. In AT FORT zijn succesvolle projecten uitgewisseld en richtlijnen geformuleerd hoe deze met inzet van lokale partijen, ondernemers en bestuurders ook in de toekomst gebruikt kunnen worden. De terreinen van de AT FORT partners, verspreid over geheel Europa, vertegenwoordigen belangrijke cultuurhistorische waarden en vormen tegelijkertijd ook een uitdaging voor lokale duurzame economische ontwikkeling.

Meer informatie: Website Atfort

SHARE – Safeguarding Heritage and Rural Economics

Share

SHARE is juli 2015 afgerond. Dit project richtte zich op het waarborgen van landelijk cultureel erfgoed en behoud van culturele diversiteit, als motor voor economie en sociale cohesie. Binnen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn 18 beheerpilots uitgevoerd. De resultaten van deze pilots zijn uitgewisseld met de resultaten van de internationale projectpartners in het project. De pilots hebben ertoe bijgedragen dat er op verschillende forten nieuwe beheermodellen zijn geïmplementeerd, waarvan enkele grotendeels op vrijwilligers draaien.

Meer informatie: Share Final Report 2015 en Website The Share Project

Manage+

Manage+ is maart 2015 afgerond. Dit project richtte zich op het management van locaties en gebieden met cultureel en industrieel erfgoed. Het doel was duurzaam beheer en duurzame exploitatie realiseren en hun potentieel beter gebruiken. Alle projectpartners (uit regio Ruhr en Rhine-Neckar (DE), Manchester-Liverpool (UK), West Vlaanderen (BE) en Utrecht/Nieuwe Hollandse Waterlinie/5 provincies (NL) hebben ambitieuze herontwikkelingsprojecten uitgevoerd.

Meer informatie: Website Manageplus