Provincie Noord-Brabant

Enkele voorbeelden van projecten die uitgevoerd worden in Noord-Brabant.

Fort Giessen

Complexen van cultuurhistorisch belang; Fort Giessen, Nieuwe Hollandse Waterlinie te Giessen, opslag en kazerne.

Fort Giessen is in eigendom van het Brabants Landschap en wordt momenteel gerestaureerd. Het hoofdgebouw is in gebruik door de natuurvereniging Altenatuur en de archeologische vereniging van het Land van Heusden en Altena. Het fort werd gebouwd rond 1880 en diende om een aanval op Woudrichem af te slaan. In 1926 verloor fort Giessen zijn militaire functie. Het bleef wel in gebruik als opslagplaats van leger, politie en douane.

Meer informatie: Website Altenatuur

Linie Eerste Wereldoorlog

Schuilplaats WOI

In het Brabantse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is door het werk van enthousiaste vrijwilligers van de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena de hoofdverdedigingslijn uit de Eerste wereldoorlog herontdekt. Dit is een loopgravenlinie met unieke betonnen groepsschuilplaatsen uit 1916. Momenteel werkt de werkgroep van vrijwilligers, samen met de gemeente Woudrichem, Erfgoed Altena, VVV Heusden en Altena en Cultuurpunt om deze linie weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Op 18 april 2016 opende gedeputeerde Henri Swinkels het eerste resultaat van dit project: een route met luisterverhalen langs de voormalige loopgravenlinie.

Liniepadfestival

Liniepadfestival

Het liniepadfestival is een jaarlijks terugkerend evenement met als uitvalsbasis fort Altena. De komende jaren werkt een projectgroep aan een meer structurele opzet van dit festival. Bij de opening van het liniepad in 2012 is bij een groep vrijwilligers het idee ontstaan om door middel van een breed gedragen evenement meer bekendheid te geven aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Brabant.

Meer informatie: Website Liniepadfestival

Verlengde Liniepad

Verlengde Liniepad

Tussen de Papsluis bij Werkendam en de vesting Woudrichem ligt het Liniepad. Op D’n Bol in Woudrichem komen nationale, regionale en lokale routes samen. Dit is het recreatieve knooppunt van de vestingstad. Alleen is in de recreatieve routestructuur de verbinding tussen D’n Bol en het voetveer naar Slot Loevestein een zwakke schakel en is in het omliggende buitendijks gelegen gebied de relatie tussen vesting en water onduidelijk. De gemeente Woudrichem, de Stichting Boven ’t Gat, de Watersportvereniging Woudrichem (WSV) en de provincie Noord-Brabant slaan daarom de handen ineen. De kwaliteit van de route D’n Bol – Slot Loevestein wordt verbeterd én de omgeving krijgt een opknapbeurt. Hiermee wordt dit onderdeel van de Nieuw Hollandse Waterlinie meer zichtbaar.

Loods K, Fort Altena

Loods K Fort Altena

In 2014 is de verbouwing van de voormalige mobilisatieloods bij Fort Altena afgerond. De loods is straks nog beter geschikt voor allerlei grotere evenementen, zoals bruiloften en partijen, concerten, high-tea’s, conferenties en benefietbijeenkomsten. Daarmee kan eigenaar Brabants Landschap, samen met de Kwartiermeesters van Fort Altena, het fort voor de toekomst behouden.

Meer informatie: Website Fort Altena

Pact van Loevestein

Noord-Brabant maakt deel uit van het Pact van Loevestein. Dit deel is het meest zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en begint bij Everdingen en gaat door tot Werkendam.

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht