Provincie Noord-Holland

Enkele voorbeelden van projecten die uitgevoerd worden in Noord-Holland.

Fort Kijkuit

foto fort Kijkuit

Op 6 juli 2016 vond de opening plaats van Fort Kijkuit (Kortenhoef) door minister Bussemaker. Dit fort van Natuurmonumenten is met subsidie van de provincie Noord-Holland gerestaureerd en ingericht als kantoor van de beheereenheid Vechtplassen. In het Kruithuis is een informatiepunt met informatie over het fort, de natuur en fiets-, wandel- en vaarroutes.

Meer informatie: Website Natuurmonumenten

 Naarden buiten de vesting

Naarden vesting2 jpg

Op 13 november 2015 hebben de Regio Gooi en Vechtstreek, de gemeenten Naarden en Muiden, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt en een convenant ondertekend voor het plan ‘Naarden buiten de vesting’. Dit plan bestaat o.a. uit een nieuwe vaarverbinding voor sloepen en kleine motorboten aanleggen tussen de Vecht en het Gooimeer met een passantenhaven bij Vesting Naarden, bescherming en herstel van de schootsvelden van Vesting Naarden in oude glorie herstellen en aanleg van een nieuw wandelpad van de vesting naar het bezoekerscentrum van het Naardermeer.

Meer informatie: Website provincie Noord-Holland

 Verder met de Vesting Muiden

kaart vesting Muiden

Op 26 maart 2014 heeft de gemeenteraad het ontwikkelplan ‘Verder met de Vesting Muiden’ vastgesteld waarin de richting en de kaders voor de toekomst van de vesting zijn beschreven. Ook heeft de raad een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de oostelijk deel van de Vesting. Dit uitvoeringsprogramma bevat concrete deelprojecten met diverse verbeteringen van de vesting, zoals restauratie en herbestemming van de gebouwen in de vestingwal en het herstel van de vestingwallen. In 2015 is in dit kader begonnen met het herstel van gebouw E, F en G.

 

 

Copyright 2019 Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Postbus 406, 3500 AK Utrecht | T: (030) 258 36 03 | Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht