Uitvoeringsprojecten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is in uitvoering. De projecten in NHW zijn zeer divers: van restauratie tot aanleg van een fietspad, van een bezoekerscentrum tot gebiedsontsluiting en van het uitbaggeren van de grachten tot het ontwikkelen van een educatief programma.

Pampus Xperience (Gerke van de Hoef)